‘Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik’  (Kur’an – Nisâ 174)

‘Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. De ki: Ancak Allah’ın lûtfu ve rahmetiyle, işte bunlarla sevinsinler. Bu onların dünya malı olarak topladıklarından daha hayırlıdır’  (Kur’an – Yunus 57, 58)

‘Gerçekten onlara, inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak, ilim üzere açıkladığımız bir kitap getirdik’(Kur’an – A’râf 52)

🍁

‘Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın’ (Kur’an – Ayet)

KUR’AN

‘”Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.

Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lutfundan nasip arayın. Allah’ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz.

Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki: “Allah’ın nezdinde olan, eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.”‘ (KUR’AN – Cuma suresi)

KUR’AN Ayet-el Kürsi

“”Allah ! O’ndan başka İlah yoktur. Diridir, Kaimdir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksızın O’nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir.(onlar) Dilediği kadarının dışında O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp,kuşatamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp,kuşatmıştır. Onların korunması O’na güç gelmez. O, pek Yücedir. Pek büyüktür.”” (BAKARA-255)

KUR’AN – QURAN

“Allah sizi de yerden bitki bitirircesine bitirip büyüttü.” (KUR’AN-NUH-17)

“O, sizi bir tek nefisten yarattı, ondan da eşini var etti. Sizin faydalanmanız için hayvanlardan sekiz çift meydana getirdi. O sizi analarınızın karnında üç karanlık içinde, bir yaratıştan diğerine geçirerek yaratıyor. Rabbiniz olan Allah işte budur. Bütün kâinatın mutlak mülkiyet ve hâkimiyeti O’na aittir. O’ndan başka ilâh yoktur. Böyle iken, nasıl oluyor da O’na kulluktan yüz çeviriyor, yanlış yollara sürükleniyorsunuz?”(KUR’AN- ZÜMER -6)
“O gökler içinde ayı yansıyan bir nûr, güneşi de bir ışık kaynağı yapmış.” (KURAN-NUH-16)
‘Sonra sizi tekrar toprağa döndürecek ve yeniden diriltip tekrar oradan çıkaracaktır.'(KUR’AN-NUH-18)

Allah is enough for everything🌱🌿🌹

Always and everywhere Allah is enough for me

Allah is enough for me for my religion

Allah is enough for me for my health

Allah is enough for me for my important works

Allah is enough for those who want to harm me

Allah is enough for me at the time of death

Allah is enough for me in the questions in the grave

Always and everywhere Allah is enough for me

There is no god but Allah

I only believed in Allah, only I trusted in Allah

My only return is Allah

My god help me

My god forgive me

Allah is the most merciful of the merciful

WordPress.com'da Blog Oluşturun.

Yukarı ↑