illüstrasyon 💫

Kimyasal maddelerin zararları

Açık ve kapalı ortamlardaki hava kirliliği, pasif içicilik ve kurşundan kaynaklı zararlı kimyasallara maruz kalmanın azalması veya bu kimyasalların ortadan kaldırılması sayesinde küresel boyutta ölüm ve sakatlıkların önemli nedeni sayılan iskemik kalp hastalıklarının % 35’i ve inme vakalarının %42′ si önlenebilir.

Kimyasal madde kullanımının kontrol edilmesi gelecek nesillerde görülebilecek hastalıkların engellenmesinde önemli rol oynayabilir .

Benzindeki kurşunun engellenmesi sayesinde yılda 2,4 trilyon $ fayda sağlanıyor ve en önemlisi 1,2 milyon kişinin erken ölmesinin önüne geçiliyor.

Düşük ve orta gelirli ülkelerde çocukluk dönemlerinde kurşuna maruz kalmanın kümülatif maliyetinin yıllık en az 977 milyar $ olduğu tahmin ediliyor.

Bazı kimyasallar ve yaban hayvan popülasyonu üzerine etkileri

☢️Metaller ve asitlenme tatlı su balıklarına ve karada yaşayan solucan gibi omurgasızlara zarar verdi.

☢️Gemi ve teknelerin yüzeylerini sucul organizmaların verdiği zararlardan korumak için boyalarda kullanılan biyosit ( canlıkıran tribütilkalay ) birçok karından bacaklı yumuşakça türünün kısırlaşmasına ve doğadan kaybolmasına neden oldu.

☢️ Sığırlarda Diklofenak ilaçlarının yaygın kullanımı , bu hayvanların leşlerini yiyen Asya akbabalarının toplu ölümlerine neden oldu. Aynı kimyasalın bazı alabalık türlerine zarar verdiği de tespit edildi.

☢️DDT ( dikloro difenil trikloroetan ) gibi çok zehirli böcek ilaçlarının kullanımı yırtıcı kuş türlerinin popülasyonlarını oldukça azalttı.

☢️Doku ve sütlerinde biriken organik klorlu bileşiklerin ( poliklorlanmış bifeniller (PCB) katil balina popülasyonunun azalmasına neden olduğu bildirildi.

WordPress.com'da Blog Oluşturun.

Yukarı ↑